Groen licht voor verkeersprojecten Enschede

De gemeenteraad van gemeente Enschede heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 1 februari ingestemd met het voorstel van het college van B&W om voor 2021 16,6 miljoen euro vrij te maken voor 17 mobiliteitsprojecten. “Door dit besluit kan Enschede ook komend jaar blijven werken aan een leefbare, aantrekkelijke en bereikbare stad”, aldus mobiliteitswethouder Jurgen van Houdt. “Ik ben blij dat we met de steun van de raad met deze verkeersprojecten weer de nodige stappen kunnen zetten. En het is heel fijn dat we daarbij bijna de helft gesubsidieerd krijgen van de provincie Overijssel.”

Speerpunten

Jaarlijks vraagt het college van B&W een krediet aan bij de raad voor mobiliteitsprojecten. Op basis van deze lijst wordt een groot aantal mobiliteitsprojecten opgestart, die passen bij de opgaven van de stad en de in 2020 door de raad vastgestelde mobiliteitsvisie. Het gaat hierbij onder andere om het realiseren van een betere doorstroming voor autoverkeer op de noordelijke singel; onderzoek naar het verbeteren van de ontsluiting voor autoverkeer van Enschede-Oost/Glanerbrug; het realiseren van de laatste schakels in de F35 tussen Hengelo en Enschede; en het verbeteren van de algehele verkeersveiligheid door bijvoorbeeld gedragscampagnes.

Doorstroming en verkeersveiligheid topprioriteit

Op dit moment wordt een pakket maatregelen ontwikkeld om het (auto-)verkeer op de noordelijke singel beter te laten doorstromen. Ook is de gemeente gestart met een studie naar de bereikbaarheid van de oostkant van de stad en Glanerbrug. Het college ziet het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid als topprioriteit.

Enerzijds zet de gemeente Enschede in op betere ontsluiting en doorstroming van autoverkeer in de stad.

Anderzijds doen zij dit door daarnaast volop in te zetten op de fiets. Hoe we dit willen doen, staat beschreven in de nieuwe fietsvisie 2030 . Hierover besluit de raad naar verwachting in maart.

Forse provinciale subsidie

De financiële dekking van de projecten komt voor bijna de helft voort uit opgehaalde provinciale subsidies. Met 9 miljoen euro eigen middelen maken we bijna 17 miljoen aan projecten mogelijk. Een heel mooi resultaat. Bekijk de volledige plannen van Enschede via deze link. Door deze plannen hopen wij ook dat andere gemeenten in regio Twente worden geïnspireerd om de nodige stappen te zetten richting verkeersprojecten.

Subsidie voor uw gemeente?

Voor 2021 is voor de regio Twente weer een aantrekkelijk budget beschikbaar. Met deze subsidie kan uw gemeente een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel. Vraag hier uw subsidie aan.

Menu