Alle thema’s

Werken aan een slim en duurzaam mobiliteitsmanagement levert op verschillende vlakken voordelen op. Het draagt bij aan uw duurzaamheidsdoelstellingen, zorgt voor vitalere medewerkers, vergroot uw aantrekkelijkheid als werkgever en creëert een betere bereikbaarheid van uw organisatie. En vergeet de kostenbesparing niet! Op deze pagina leest u meer over de belangrijkste thema’s rondom mobiliteit.

Bereikbaarheid in Twente

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor uw medewerkers en klanten. En voor de regio als geheel. Twente Mobiel werkgevers bij het organiseren van slimme en duurzame mobiliteit in de organisatie. Op deze pagina leest u alles over dit onderwerp en kunt u kiezen uit ons actuele aanbod.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is van groot belang om medewerkers te binden en te behouden. In een tijd waar druk op de arbeidsmarkt staat en maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en MVO steeds hoger op de agenda komen te staan, wilt u als organisatie hier op een gedegen manier mee omgaan.

Twente Mobiel

Vervoerkeuzes

Samen met ruim 100 Twentse werkgevers werken wij aan slimme en duurzame mobiliteit, door het optimaal benutten van de verschillende manieren om te reizen. Wie weet brengen hun verhalen u op ideeën. Leer van de ervaringen van andere Twentse werkgevers, lees onze artikelen of neem deel aan een van onze acties.

Duurzaamheid

Werken aan uw mobiliteitsbeleid heeft ook positieve invloed op de duurzaamheid van uw organisatie. Het zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder verspilling van grondstoffen. En het mooie is, dat u met dezelfde maatregelen vaak kosten bespaart en de vitaliteit van uw medewerkers stimuleert. Werken aan mobiliteit levert winst op!

Regelingen

Twente Mobiel helpt werkgevers bij een toekomstbestendig en duurzaam mobiliteitsbeleid. Dit doen wij met inzet van maatwerk oplossingen, adviezen, stimulerende acties en campagnes. Maar ook met subsidies en met informatie over andere regelingen die voor uw organisatie nuttig zijn.

Vitaliteit

Vitale medewerkers zijn bewezen productiever, gelukkiger en tot wel 2 dagen per jaar minder ziek. De moeite waard om aan de slag te gaan met mobiliteitsmanagement in uw organisatie! Lees interessante artikelen, praktijkervaringen van andere werkgevers of meld u aan voor een van onze actuele acties.

Menu