Slimme verkeerslichten

Fietsers zo soepel mogelijk laten doorrijden? Met slimme verkeerslichten kan je fietsen in uw gemeente nóg aantrekkelijker maken. Zo kunnen de slimme verkeerslichten via een app fietsers detecteren. De verkeerslichten worden vervolgens zo geregeld dat het licht voor fietsers op groen staat als ze bij de verkeerslichten aankomen. In Enschede wordt de SMART-app hiervoor gebruikt. Als een fietsers regelmatig langs een kruispunt fietsen, herkent de app dit als ‘regulier gedrag’. Hoe beter de app het fietsgedrag kent, hoe beter het systeem kan voorspellen hoe iemand fiets en wanneer hij in welke richting groen licht nodig heeft.

Er zijn ook slimme verkeerslichten voor de fiets die zonder app werken. Zo zijn de slimme verkeerslichten in Apeldoorn aangesloten op een weerprogramma. Komt er een regen- of hagelbui aan, dan krijgen fietsers twee keer zo vaak groen.

Ook iets voor u?

  Persoongegevens  Over de organisatie  Slimme verkeerslichten Twente

  Effecten

  Als gemeente kunt u het effect van de slimme verkeerslichten bepalen door bijvoorbeeld de data van de SMART-app te analyseren. Beleid kan vervolgens worden afgestemd op het daadwerkelijke gebruik van een fietspad. Het effect van de SMART-app is momenteel nog onbekend.

  Ook aan de slag met slimme verkeerslichten?

  Wil jij ook slimme verkeerslichten in uw gemeente? Kijk dan of u aanspraak kunt maken op de subsidieregeling van de Provincie Overijssel. De hoogte van de subsidie bedraagt in principe 50% van de subsidiabele projectkosten. Belangrijk hierbij is dat de I-VRI’s een bijdragen leveren aan de verbetering van de doorstroming en/of de verkeersveiligheid van de fietser. U vindt de subsidievoorwaarden in het Uitvoeringsbesluit Subsidies (Ubs) van de provincie Overijssel.

  Gerelateerde projecten

  Menu