Gedragsbeïnvloeding

Twente Mobiel en de aangesloten partners richten zich op het positief beïnvloeden van het reisgedrag van mensen. Vaak wordt aangenomen dat gedrag een gevolg is van rationele keuzes. Toch werkt het in de praktijk meestal niet zo.

Mensen handelen veelal onbewust, uit routine en gewoonte. Twente Mobiel heeft voor een aantal werkgevers een project uitgevoerd om het reisgedrag van werknemers te beïnvloeden, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van mobiliteitsmanagement. Met succesvolle resultaten!

Bekijk hier de projectsheet Gedragsbeïnvloeding.

Ook iets voor u?

  Persoongegevens  Over de organisatie  Werkgevers zoeken veelal ondersteuning bij het verleiden van werknemers om mee te doen aan mobiliteitsmaatregelen, zoals fiets- en carpoolstimulering. Ervaring leert dat gedragsverandering alleen optreedt als er een sterke aanleiding is of als een of meerdere eigenbelangen wordt aangesproken, zoals gezondheid, kostenbesparing, gemak en duurzaamheid.

  Ook minder rationele psychologische invloeden kunnen effect hebben, zoals belonen met geld en cadeaus, bij een groep mogen horen, kansen pakken en gamification. De sleutel ligt in de juiste balans en maatregelen die passen bij uw situatie.

  Werkgevers zoeken veelal ondersteuning bij het verleiden van werknemers om mee te doen aan mobiliteitsmaatregelen, zoals fiets- en carpoolstimulering. Opleggen van bovenaf heeft zelden het gewenste effect. Om veranderingen in het gedrag succesvol te realiseren moeten de mensen gestructureerd worden meegenomen en betrokken.

  Heeft u interesse in een gedragsbeïnvloedingsproject? Neem contact met ons!

  Gerelateerd aanbod

  Menu