Gebiedsaanpak

Wilt u als werkgever uw bedrijfsvoering duurzamer maken, ziekteverzuim verminderen of de kosten van het woon-werk en zakelijk verkeer verlagen? In een gezamenlijke aanpak met andere bedrijven en de parkmanagers, richten we ons met de gebiedsaanpak primair op 8 gebieden. Bij kansen of concrete behoefte kunnen andere gebieden ook betrokken worden.

Klik hier om de projectsheet Gebiedsaanpak te bekijken.

Ook iets voor u?

  Persoongegevens  Over de organisatie  Twente Mobiel werkt gebiedsgewijs samen met haar partners om, daar waar mogelijk, het autogebruik te beperken.

  Met de bedrijven en parkmanagers ontwikkelt Twente Mobiel plannen voor een specifiek gebied. Dit gebiedsplan wordt de ‘Twente Mobiel Deal’ genoemd. In totaal gaat het om acht gebieden verspreid over de regio Twente. Deze gebieden zijn zorgvuldig gekozen op basis van een verkeerskundige analyse en een probleemanalyse, gecombineerd met de motivatie en de betrokkenheid van alle partners in deze gebieden.

  Zo bereikt de Twente Mobiel Deal maximaal effect.

  De gebiedswijze aanpak biedt veel voordelen. Door samen met meerdere bedrijven plannen te ontwikkelen en te realiseren ontstaat een brede basis en verbinding. Niet alleen grotere bedrijven doen mee, ook MKB-bedrijven kunnen aanhaken. Want, ook bij deze bedrijven liggen volop kansen. Bovendien is de kans op duurzame maatregelen, die voor langere tijd effect hebben, groter als een gebied samenwerkt.

  Met de gebiedsaanpak wordt gestreefd naar een aanzienlijke vermindering van de verkeersdrukte van en naar de bedrijven. Doet u mee?

  Gerelateerd aanbod

  Menu